english

akty prawne

id dokumentu: 10213

id: 10213

USTAWA
z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych

Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, tekst jednolity

(…)

Rozdział 5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

(…)

Art. 24d.

(…)

7. Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata):

(…)

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

(…)

do góry