english

akty prawne

id dokumentu: 10214

id:10214

USTAWA
z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dz.U. z 2020 poz. 2072, tekst jednolity

Dział I. Sądy powszechne

(…)

Rozdział 6. Ogólne przepisy o czynnościach sądów

(…)

Art. 53c.

(…)

§ 2. Minister Sprawiedliwości może zażądać przedstawienia mu akt sprawy lub niezbędnych informacji w celu wykonywania zadań związanych z reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami międzynarodowymi, komitetami traktatowymi, organizacjami międzynarodowymi lub międzynarodowymi sądami arbitrażowymi.

(…)

do góry