english

akty prawne

id dokumentu: 10029

id: 10029

POROZUMIENIE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Bośni i Hercegowiny o sukcesji prawnej Bośni i Hercegowiny w stosunku do umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii, zawarte w Sarajewie dnia 22 grudnia 2006 r.

M.P. z 2008 r. Nr 52, poz. 462

Przekład

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie

Nr 430-113/06/87

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bośni i Hercegowiny

Sarajewo

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Bośni i Hercegowiny i w nawiązaniu do rozmów przeprowadzonych na temat sukcesji w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną umów dwustronnych zawartych przez Polskę i byłą Jugosławię oraz mając na uwadze międzynarodowe zobowiązania prawne wynikające z przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i stowarzyszenia Bośni i Hercegowiny z Unią Europejską, ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zawarcie Porozumienia o sukcesji Bośni i Hercegowiny w stosunku do umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii.

Z chwilą wejścia w życie porozumienia o sukcesji moc obowiązującą zachowają umowy dwustronne wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej noty. Umowy dwustronne wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej noty utracą moc obowiązującą z dniem wejścia w życie porozumienia o sukcesji.

Jeżeli Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaakceptuje powyższą propozycję, Ambasada proponuje, aby niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Bośni i Hercegowiny stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Bośni i Hercegowiny o sukcesji prawnej Bośni i Hercegowiny w stosunku do umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii, które wejdzie w życie z dniem otrzymania późniejszej noty dyplomatycznej informującej o spełnieniu przez państwa wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do jego wejścia w życie.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Bośni i Hercegowiny wyrazy najwyższego szacunku.

Sarajewo, dnia 3 listopada 2006 r.

Załącznik nr 1

(…)

         6.       Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r.

(…)

do góry