english

akty prawne

id dokumentu: 10036

id: 10036

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326, Tom 55, 26 października 2012

(…)

CZĘŚĆ SZÓSTA POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE I FINANSOWE

TYTUŁ I POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE

(…)

SEKCJA 5

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

(…)

Artykuł 272 (dawny artykuł 238 TWE)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania na mocy klauzuli arbitrażowej umieszczonej w umowie prawa publicznego lub prywatnego, zawartej przez Unię lub w jej imieniu.

(…)

do góry