english

akty prawne

id dokumentu: 10038

id: 10038

KONWENCJA

o prawie właściwym dla zobowiązań umownych,

otwarta do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 roku

Dz.Urz. UE C 2005 Nr 169

(…)

Tytuł I. Zakres zastosowania

Artykuł 1. Zakres zastosowania

1. Przepisy niniejszej Konwencji stosuje się do zobowiązań umownych w stanach faktycznych, które wykazują związek z prawem różnych państw.

2. Nie mają one zastosowania do:

(…)

d) zapisów na sąd polubowny i umów o właściwość sądu;

(…)

do góry