english

akty prawne

id dokumentu: 10052

id: 10052

KONWENCJA

o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych,

sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 r.

Dz.U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132

(…)

Tytuł I. Zakres zastosowania

Artykuł 1

Niniejsza konwencja ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, niezależnie od rodzaju sądu. Nie obejmuje ona w szczególności spraw podatkowych, celnych i administracyjnych.

Konwencji nie stosuje się do:

(…)

4. sądów polubownych.

(…)

do góry