english

akty prawne

id dokumentu: 10070

id: 10070

KONWENCJA

o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

Dz.U. L 2009, Nr 147

(…)

Rozdział I

ZAKRES

Artykuł 1

1. Niniejsza konwencja ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, niezależnie od rodzaju sądu. Nie dotyczy ona w szczególności spraw podatkowych, celnych ani administracyjnych.

2. Konwencji nie stosuje się do:

(…)

d) sądownictwa polubownego.

(…)

do góry