english

akty prawne

id dokumentu: 10183

id: 10183

POROZUMIENIE

między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą

o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych,

zawarte w Podgoricy dnia 23 kwietnia 2009 r.

M.P. z 2011 r. Nr 74, poz. 739

(…)

Wykaz umów dwustronnych, które zachowują moc obowiązującą

(…)

8. Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 6 lutego 1960 roku.

(…)

do góry