english

orzecznictwo

id dokumentu: 20012

id: 20012

[M]usi być sądowi dozwalającemu egzekucji dostarczony dowód, że wyrok sądu polubownego stanowiący tytuł egzekucyjny, przez prawidłowo ustanowiony sąd polubowny wydany został a taki dowód przedstawia zapis na sąd polubowny stanowiący w danym wypadku integralną część tytułu egzekucyjnego.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

z dnia 16 października 1928 r.

III R 612/28

Sąd Najwyższy w sprawie egzekucyjnej Franca K. przeciw Włodzimierzowi L. o zapłatę 105 dol. z. pn. – na rekurs rewizyjny wierzyciela od uchwały sądu okręgowego w Tarnopolu z 4 czerwca 1928 […], którą uchwałą sądu powiatowego w Tarnopolu z 16 maja 1928 […] na rekurs zobowiązanego zmieniono,

postanowił:

rekursu nie uwzględniać i zaczepioną uchwałę zatwierdzić z powodów przez sąd rekursowy przytoczonych przyczem się zauważa, że w myśl § p. 16 o. e. musi być sądowi dozwalającemu egzekucji dostarczony dowód, że wyrok sądu polubownego stanowiący tytuł egzekucyjny, przez prawidłowo ustanowiony sąd polubowny wydany został a taki dowód przedstawia zapis na sąd polubowny stanowiący w danym wypadku integralną część tytułu egzekucyjnego.

Źródło: OSP 1929 poz. 17

do góry