english

orzecznictwo

id dokumentu: 20304

id: 20304

Wyrok polubowny można stronie, która po wydaniu wyroku w niewiadome miejsce się wydaliła, doręczyć do rąk kuratora absentis, którego na ten cel ustanowi sąd.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

z dnia 13 listopada 1923 r.

Rw 510/23

Z uzasadnienia:

Wyrok polubowny można stronie, która po wydaniu wyroku w niewiadome miejsce się wydaliła, doręczyć do rąk kuratora absentis, którego na ten cel ustanowi sąd.

Źródło: PPiA 1924, s. 6

do góry