english

orzecznictwo

id dokumentu: 20308

id: 20308

Ustawa wymaga do ważności zapisu na Sąd polubowny formy pisemnej dlatego, że tylko dokument pozwala szybko i stanowczo zbadać fakt zawarcia umowy oraz ocenienie, do jakiego sporu odnosi się zapis.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

z dnia 9 kwietnia 1929 r.

III/1 Rw 445/29

Z uzasadnienia:

Ustawa wymaga do ważności zapisu na Sąd polubowny formy pisemnej dlatego, że tylko dokument pozwala szybko i stanowczo zbadać fakt zawarcia umowy oraz ocenienie, do jakiego sporu odnosi się zapis.

Źródło: PPiA 1929, poz. 201

do góry