english

orzecznictwo

id dokumentu: 20006

id: 20006

Ustanowienie w kontrakcie spółki cichej, właściwości sądu polubownego dla sporów wynikłych z tego stosunku umownego, nie ma znaczenia dla sporów o istnienie tegoż stosunku.

Orzeczenia Sądu Najwyższego

z dnia 5 kwietnia 1927 r.

R 148/27

Ustanowienie w kontrakcie spółki cichej, właściwości sądu polubownego dla sporów wynikłych z tego stosunku umownego, nie ma znaczenia dla sporów o istnienie tegoż stosunku.

Źródło: „Głos Prawa” 1927, nr 9, poz. 40

do góry