english

orzecznictwo

id dokumentu: 20029

id: 20029

Nieważny jest zapis na sąd polubowny, podpisany imieniem spółki akcyjnej tylko przez jednego prokurenta, jeżeli w rejestrze handlowym jednoosobowy podpis spółki nie jest przewidziany.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

z dnia 9 września 1931 r.

Rw 765/31

Nieważny jest zapis na sąd polubowny, podpisany imieniem spółki akcyjnej tylko przez jednego prokurenta, jeżeli w rejestrze handlowym jednoosobowy podpis spółki nie jest przewidziany.

Źródło: Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1932, s. 180

do góry