english

Publikacje

publikacji w bazie: 25
sortowanie: autor od A / autor od Z / najnowsze / najstarsze

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 49 jurisdictions worldwide 2014" [PDF]

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through – Arbitration 2014, (published in January 2014; contributing editors: Gerhard Wegen and Stephan Wilske of Gleiss Lutz ) For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com." czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 13-02-2014 | id: 40021

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 57 jurisdictions worldwide 2012" [PDF]

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through - Arbitration 2012, (published in February, 2012; contributing editors: Stephan Wilske and Gerhard Wegen, Gleiss Lutz). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com. czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 16-03-2012 | id: 40014

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2011" [PDF]

"Reproduced with permission from Law Business Research. This article was first published in Getting the Deal Through - Arbitration 2011, (published in February 2011; contributing editors Gerhard Wegen and Stephan Wilske of Gleiss Lutz). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com." czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 03-03-2011 | id: 40011

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Uwagi o zakresie pomocy udzielanej sądowi polubownemu przez sąd państwowy na podstawie art. 1192 k.p.c.

Zawierając umowę o arbitraż (zapis na sąd polubowny) strony wyrażają wolę, aby istniejący lub przyszły spór między nimi został rozstrzygnięty przez arbitrów, bez udziału sądu państwowego. Zasada autonomii woli stron podlega jednak ograniczeniom nałożonym przez ustawodawcę, który przewiduje podejmowanie przez sąd państwowy określonych czynności w odniesieniu do postępowania toczącego się przed sądem polubownym. Postrzeganie relacji pomiędzy sądem polubownym a sądem państwowym przez pryzmat funkcji pełnionej przez sąd państwowy pozwala na podział czynności sądu państwowego na takie, które mają charakter kontrolno-nadzorczy i takie, które polegają na wspomaganiu sądu polubownego. Zakwalifikowanie pewnych czynności sądu państwowego, przewidzianych w przepisach k.p.c. o sądzie polubownym, do jednej z powyższych grup może rodzić wątpliwości, nie dotyczą one jednak czynności dokonywanych przez sąd na podstawie art. 1192 § 1 k.p.c., które są czynnościami pomocy udzielanej na wniosek sądu polubownego. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: pomoc sądu państwowego

Opublikowano 01-02-2010 | id: 40001

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2013" [PDF]

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through – Arbitration 2013, (published in January 2013; contributing editors: Gerhard Wegen and Stephan Wilske of Gleiss Lutz). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com. czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 12-02-2013 | id: 40019

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 60 jurisdictions worldwide 2015" [PDF]

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through: Arbitration 2015, (published in January 2015; contributing editors: Gerhard Wegen and Stephan Wilske, Gleiss Lutz). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 13-03-2015 | id: 40022

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration 2016" [PDF]

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through: Arbitration 2016; contributing editors: Gerhard Wegen and Stephan Wilske, Gleiss Lutz). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 11-04-2016 | id: 40026

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Czy autonomia stron w ustalaniu reguł postępowania przed sądem polubownym jest ograniczona w czasie?

Przedmiotem naszych uwag uczyniliśmy zagadnienie czasowego zakresu uprawnienia stron do samodzielnego określania reguł postępowania arbitrażowego. Zagadnienie to ma istotne znaczenie dla praktyki arbitrażowej i dlatego nasze rozważania pozwalamy sobie zadedykować Dostojnemu Jubilatowi. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: postępowanie przed sądem polubownym

Opublikowano 06-12-2010 | id: 40009

Andrzej Maciejewski, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 49 jurisdictions worldwide 2014" [PDF]

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through – Arbitration 2014, (published in January 2014; contributing editors: Gerhard Wegen and Stephan Wilske of Gleiss Lutz ) For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com." czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 13-02-2014 | id: 40020

Andrzej Maciejewski, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 60 jurisdictions worldwide 2015" [PDF]

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through: Arbitration 2015, (published in January 2015; contributing editors: Gerhard Wegen and Stephan Wilske, Gleiss Lutz). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 13-03-2015 | id: 40023

ADR. Arbitraż i Mediacja

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego

Czasopismo "ADR. Arbitraż i Mediacja" ukazuje się jako kwartalnik (numery: wiosna, lato, jesień, zima). Zamieszczane są w nim artykuły oraz materiały dotyczące zagadnień związanych z arbitrażem, mediacją i innymi formami rozwiązywania sporów, a w szczególności: opracowania systemowe odnoszące się do określonych instytucji prawnych, glosy analizujące orzecznictwo, prace interdyscyplinarne, prace nowatorskie odnoszące się do zmian legislacyjnych i określonych kierunków rozwoju prawa, a także prace stanowiące odpowiedź na nurtujące i ważne problemy z praktyki. Na łamach kwartalnika publikowane są ponadto sprawozdania, recenzje opracowań monograficznych polskich i obcych, bibliografię oraz orzecznictwo sądów polubownych, jak i sądów powszechnych, dotyczące wskazanej powyżej problematyki.

Zobacz dostępne numery ADR
Więcej informacji na stronie wydawcy

do góry