english

Publikacje

publikacji w bazie: 25
sortowanie: autor od A / autor od Z / najnowsze / najstarsze

Paweł Chojecki, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2011" [PDF]

"Reproduced with permission from Law Business Research. This article was first published in Getting the Deal Through - Arbitration 2011, (published in February 2011; contributing editors Gerhard Wegen and Stephan Wilske of Gleiss Lutz). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com." Artykuł w języku angielskim. czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 03-03-2011 | id: 40010

Paweł Chojecki, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 50 jurisdictions worldwide 2010" [PDF]

"Reproduced with permission from Law Business Research. This article was first published in Getting the Deal Through - Arbitration 2010, (published in March 2010; contributing editors: Gerhard Wegen and Stephan Wilske). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com." Artykuł w języku angielskim. czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 09-04-2010 | id: 40006

Paweł Chojecki, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2013" [PDF]

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through – Arbitration 2013, (published in January 2013; contributing editors: Gerhard Wegen and Stephan Wilske of Gleiss Lutz). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com. czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 12-02-2013 | id: 40018

Paweł Chojecki, Paweł Marcisz

Przesłanki i skutki wstrzymania wykonania wyroku arbitrażowego

Wyrok arbitrażowy często kończy tylko pierwszy etap sporu skonfliktowanych stron. Jeżeli strona, dla której wyrok arbitrażowy jest niekorzystny, dobrowolnie mu się nie podporządkuje, tj. nie wykona go lub nie zaakceptuje jego skutków, wówczas strona, która uzyskała korzystne rozstrzygnięcie, chcąc je efektywnie wykorzystać, będzie zmuszona złożyć wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku arbitrażowego. Natomiast strona kwestionująca wyrok arbitrażowy może złożyć skargę o jego uchylenie oraz wniosek o wstrzymanie jego wykonania. Właśnie wniosek o wstrzymanie wykonania jest przedmiotem analizy w tym artykule, wiążą się z nim bowiem liczne interesujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, uznanie i stwierdzenie wykonalności krajowego wyroku sądu polubownego, wyrok sądu polubownego

Opublikowano 11-02-2013 | id: 40017

ADR. Arbitraż i Mediacja

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego

Czasopismo "ADR. Arbitraż i Mediacja" ukazuje się jako kwartalnik (numery: wiosna, lato, jesień, zima). Zamieszczane są w nim artykuły oraz materiały dotyczące zagadnień związanych z arbitrażem, mediacją i innymi formami rozwiązywania sporów, a w szczególności: opracowania systemowe odnoszące się do określonych instytucji prawnych, glosy analizujące orzecznictwo, prace interdyscyplinarne, prace nowatorskie odnoszące się do zmian legislacyjnych i określonych kierunków rozwoju prawa, a także prace stanowiące odpowiedź na nurtujące i ważne problemy z praktyki. Na łamach kwartalnika publikowane są ponadto sprawozdania, recenzje opracowań monograficznych polskich i obcych, bibliografię oraz orzecznictwo sądów polubownych, jak i sądów powszechnych, dotyczące wskazanej powyżej problematyki.

Zobacz dostępne numery ADR
Więcej informacji na stronie wydawcy

do góry