english

zagadnienia

wyrok sądu polubownego | adr-publikacje

drukuj powrót

Paweł Chojecki, Paweł Marcisz

Przesłanki i skutki wstrzymania wykonania wyroku arbitrażowego

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 3 (19)

Zagadnienia kluczowe: wyrok sądu polubownego, uznanie i stwierdzenie wykonalności krajowego wyroku sądu polubownego,

id:50200

Piotr Janus

Funkcjonowanie Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w świetle jego regulaminu

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 3 (19)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50203

Elżbieta Kocowska-Siekierka

Przepisy czeskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, Nr 3 (23)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50250

Andrzej W. Wiśniewski

Arbitraż a sąd państwowy: zakres kompetencji orzeczniczej

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 4 (4)

Zagadnienia kluczowe: wyrok sądu polubownego, zapis na sąd polubowny,

id:50043

Rafał Wojciechowski

Przepisy austriackiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 3 (7)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50080

Rafał Wojciechowski

Przepisy francuskiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 4 (8)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50090

Rafał Wojciechowski

Przepisy hiszpańskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 3 (3)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50027

Rafał Wojciechowski

Przepisy niemieckiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 2 (2)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50015

do góry