english

zagadnienia

opracowania ogólne | adr-publikacje

drukuj powrót

Filip Balcerzak

International Academy for Arbitration Law - recenzja

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 4 (20)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50220

Marcin Barczyk, Małgorzata Brzóska, Tomasz Srokosz

Arbitraż jako naturalny sposób rozwiązywania sporów powstałych na gruncie kontraktów typu FIDIC

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 3 (15)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50152

Arkadiusz Bieliński

Rola i pozycja profesjonalnego pełnomocnika w ramach procedur alternatywnego rozwiązywania sporów

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 2 (10)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50100

Michał Bieniak

Polska regulacja postępowania arbitrażowego na tle przepisów włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 3 (7)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50074

Kamil Biernat

Arbitraż w Chinach jako sposób ochrony polskich importerów i eksporterów w sporze z chińskimi kontrahentami

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 1 (17)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50170

Łukasz Błaszczak

Recenzja książki: Jan Olszewski (red.), Sądy polubowne i mediacja

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 3 (3)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50028

Łukasz Błaszczak, Krystian Mularczyk

Sprawozdanie z konferencji arbitrażowej pt. "Wybrane problemy arbitrażu - forum praktyków" (Warszawa, 17.3.2010 r.)

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 3 (11)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50118

Elżbieta Bogucka, Piotr Nowaczyk

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej na tle najważniejszych instytucji arbitrażowych w Europie

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 2 (14)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50132

Robert Cichórz, Henryk Sobociński

Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego - podstawy funkcjonowania i orzekania

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 4 (20)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50212

Paweł Cioch

Rozstrzyganie sporów sportowych w świetle ustawy o sporcie

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 2 (14)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50133

Paweł Cioch

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 4 (8)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50084

Anna Deryng

Miejsce sądownictwa polubownego a wymiar sprawiedliwości w świetle zasad konstytucyjnych

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 3 (3)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50019

Anna Deryng

Sąd polubowny a realizacja konstytucyjnej zasady prawa do sądu

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 1 (5)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50050

Kinga Flaga-Gieruszyńska

Problem sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 4 (16)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50165

Aneta Jakubiak-Mirończuk

Zmiany zachodzące w charakterze form alternatywnego rozwiązywania sporów sądowych – rozwój idei „zarządzania sporem”

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 4 (4)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50033

Piotr Janus

Funkcjonowanie Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w świetle jego regulaminu

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 3 (19)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50203

Berenika Kaczmarek

Arbitraż w Japonii – zarys problematyki

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 2 (2)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50010

Przemysław Kaczmarek

ADR w kontekście etyczności prawa

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 4 (4)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50034

Elżbieta Kocowska-Siekierka

Przepisy czeskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, Nr 3 (23)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50250

Michael Leathes

Dispute Resolution Mules

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, Nr 2 (22)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50237

Karolina Mania

ODR (Online Dispute Resolution) – podstawowe zagadnienia

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 1 (9)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50094

Karolina Mania

ODR (Online Dispute Resolution) w sporach konsumenckich

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 2 (10)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50101

Karolina Mania

Rozstrzyganie sporów dotyczących domen internetowychw Polsce i w Nowej Zelandii - zarys ogólny

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 3 (19)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50205

Monika Michalska, Rafał Wojciechowski

Przepisy włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 4 (4)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50045

Grzegorz Miś, Małgorzata Miś, Krystian Mularczyk

Wybrane instytucje rozstrzygające spory konsumenckie na drodze polubownej

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 3 (15)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50149

Tomasz Miśko, Beata Sagan

Arbitraż i mediacja – praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18–20.10.2007 r.)

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 1 (1)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50006

Krystian Mularczyk

Podsumowanie dwóch lat ukazywania się na rynku wydawniczym kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 1 (9)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50099

Vytautas Nekrošius

Tendencje dotyczące regulacji arbitrażu na Litwie

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 4 (16)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50156

Piotr Nowaczyk

Perspektywy rozwoju sądownictwa polubownego w Polsce

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 1 (5)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50058

Marcin Orecki

Zjawisko tzw.prania brudnych pieniędzy w międzynarodowym arbitrażu

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 3 (19)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50206

Andrzej Pasek

Bibliografia arbitrażu i mediacji za lata 2008-2009

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 2 (10)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50103

Przemysław Pest

Religijne uwarunkowania arbitrażu w krajach islamskich

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 2 (10)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50104

Aleksandra Petrus-Schmidt

Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce (Nowy Tomyśl 1.3.2008 r.)

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 2 (2)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50011

Aleksandra Petrus-Schmidt

Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 3 (19)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50207

Paweł Pietkiewicz

Egzekwowalność decyzji Komisji rozjemczych w umowach FIDIC

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 1 (9)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50095

Mateusz Pietraszewski

Wybrane problemy na tle alternatywnych metod rozstrzygania sporów z udziałem konsumentów

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 4 (12)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50122

Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Ochrona interesów konsumenta a polubowne sposoby rozstrzygania sporów na rynku usług bankowych

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 2 (6)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50072

Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Zasady dobrych praktyk na rynku usług bankowych i ich znaczenie w działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 4 (12)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50123

Władysław Rychłowski

O potrzebie nowelizacji ustawy z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 2 (14)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50140

Maciej Skory, Bogusław Sołtys

Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu – podstawy funkcjonowania i orzekania

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 4 (4)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50040

Tomasz Sójka

Rozstrzyganie przez sąd arbitrażowy sporów z zakresu zorganizowanego obrotu papierami wartościowymi

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 2 (6)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50063

Robert Stefanicki

Arbitraż w sprawach konsumenckich – zagadnienia wybrane (głos w dyskusji)

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 2 (6)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50064

Adam Sulikowski

Wzrost znaczenia ADR jako przejaw osłabienia nowoczesnego paradygmatu stosowania prawa

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 4 (4)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50041

Krystyna Święcka, Juliusz S Święcki

Administrowanie domenami internetowymi a arbitraż

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 2 (6)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50066

Andrzej Torbus

Sądownictwo polubowne w systemie postępowania cywilnego (wybrane zagadnienia)

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 2 (2)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50013

Andrzej Wach

Głos w dyskusji

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 4 (16)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50168

Joanna Wajdzik

Procedury arbitrażowe na gruncie Traktatu Karty Energetycznej

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 1 (17)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50178

Małgorzata Więcko-Tułowiecka

Alternatywne metody rozwiązywania sporów z zakresu umów ubezpieczenia - dyrektywa ADR, europejska sieć rozstrzygania sporów Fin-Net

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, Nr 3 (23)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50248

Andrzej W. Wiśniewski

Charakter prawny instytucji arbitrażu w świetle nowelizacji polskiego prawa arbitrażowego

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 2 (2)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50014

Rafał Wojciechowski

Bibliografia arbitrażu i mediacji za rok 2007

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 1 (1)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50007

Rafał Wojciechowski

Przepisy austriackiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 3 (7)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50080

Rafał Wojciechowski

Przepisy francuskiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 4 (8)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50090

Rafał Wojciechowski

Przepisy hiszpańskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 3 (3)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50027

Rafał Wojciechowski

Przepisy niemieckiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 2 (2)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50015

Rafał Wojciechowski

Przepisy nowozelandzkiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 2 (10)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50107

Jolanta Żak

Miejsce arbitrażu – jego znaczenie i wyznaczanie

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 3 (3)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50026

do góry