english

zagadnienia

arbitraż inwestycyjny | adr-publikacje

drukuj powrót

Marcin Czepelak

„Klauzule parasolowe” w dwustronnych umowach o ochronie inwestycji zagranicznych

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 1 (5)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny, arbitraż inwestycyjny,

id:50049

Ludwina Klein

Ochrona poufności arbitrażu inwestycyjnego

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 2 (14)

Zagadnienia kluczowe: arbitraż inwestycyjny, postępowanie przed sądem polubownym,

id:50135

Katarzyna Michałowska

Polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących inwestycji zagranicznych

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, Nr 2 (22)

Zagadnienia kluczowe: arbitraż inwestycyjny,

id:50238

Michał Pyka

Inwestycja z art. 25 ust. 1 Konwencji waszyngtońskiej w świetle koncepcji paradygmatu naukowego

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, Nr 1 (21)

Zagadnienia kluczowe: arbitraż inwestycyjny,

id:50227

Agnieszka Różalska-Kucal

"Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny - potrzeba zmian regulacji prawnych" - sprawozdanie z konferencji

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 1 (13)

Zagadnienia kluczowe: arbitraż inwestycyjny,

id:50131

do góry