english

zagadnienia

właściwość sądu polubownego | adr-publikacje

drukuj powrót

Elżbieta Kocowska-Siekierka

Przepisy czeskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, Nr 3 (23)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50250

Grzegorz Suliński

Dopuszczalność kognicji sądu polubownego w sporze o rozwiązanie spółki z o.o.

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 3 (3)

Zagadnienia kluczowe: właściwość sądu polubownego, zdatność arbitrażowa sporu,

id:50023

Piotr Wiliński

Emergence of Lis Pendens Arbitralis in Europe

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 3 (15)

Zagadnienia kluczowe: właściwość sądu polubownego, zapis na sąd polubowny, postępowanie przed sądem polubownym,

id:50153

Maciej Zachariasiewicz, Jacek Zrałek

Czy umowa arbitrażowa rozciąga się na podmioty powiązane ze spółką będącą stroną tej umowy?

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 2 (6)

Zagadnienia kluczowe: właściwość sądu polubownego, zapis na sąd polubowny,

id:50073

do góry