english

zagadnienia

zapis na sąd polubowny | adr-publikacje

drukuj powrót

Marcin Barczyk, Małgorzata Brzóska, Tomasz Srokosz

Arbitraż jako naturalny sposób rozwiązywania sporów powstałych na gruncie kontraktów typu FIDIC

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 3 (15)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50152

Michał Bąba

Zapis na sąd polubowny w sporach z zakresu prawa pracy

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 4 (8)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny,

id:50081

Marcin Białecki

Pojęcie klauzuli arbitrażowej oraz zdatności arbitrażowej

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 1 (5)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny, zdatność arbitrażowa sporu,

id:50046

Paweł Cioch

Orzeczenie Sądu Arbitrażowego ds. Sportu w sprawie A/1480/Pistorius przeciwko IAAF z 16.5.2008 r.

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 1 (9)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny,

id:50093

Konrad Czech

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji i bankowy tytuł egzekucyjny a zawarcie zapisu na sąd polubowny

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 3 (19)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny,

id:50201

Marcin Czepelak

„Klauzule parasolowe” w dwustronnych umowach o ochronie inwestycji zagranicznych

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 1 (5)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny, arbitraż inwestycyjny,

id:50049

Maria Dragun-Gertner

Klauzule arbitrażowe w stosunkach transportu morskiego

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 1 (5)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny,

id:50051

Radosław Flejszar, Andrzej Oklejak

Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 4 (16)

Zagadnienia kluczowe: ugoda przed sądem polubownym, zapis na sąd polubowny, postępowanie przed sądem polubownym,

id:50158

Radosław Flejszar, Mariusz Sobuś

Dopuszczalność cofnięcia zarzutu zapisu na sąd polubowny

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 4 (8)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny,

id:50085

Anna Franusz

Zapis na sąd polubowny w kontekście zasady autonomii woli

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 1 (5)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny,

id:50053

Piotr Janus

Funkcjonowanie Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w świetle jego regulaminu

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 3 (19)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50203

Berenika Kaczmarek-Templin

Kilka uwag o elektronicznej postaci umowy o arbitraż w kontekście przepisów regulujących formę zapisu na sąd polubowny

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 3 (11)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny,

id:50109

Elżbieta Kocowska-Siekierka

Przepisy czeskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, Nr 3 (23)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50250

Witold Kurowski, Jacek Zrałek

Wpływ przelewu wierzytelności na klauzulę arbitrażową

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 3 (3)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny,

id:50025

Joanna Kuźmicka-Sulikowska

Zapis na sąd polubowny i postępowanie przed tym sądem a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 4 (12)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny, postępowanie przed sądem polubownym,

id:50121

Magdalena Mazur

Moc wiążąca umów procesowych na przykładzie zapisu na sąd polubowny

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 1 (13)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny,

id:50128

Mateusz Pietraszewski

Zapis na sąd polubowny jako klauzula abuzywna

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 2 (10)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny,

id:50105

Aleksandra Pokropek

Problematyka prawna zapisu na sąd polubowny w tzw. sprawach opcyjnych

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, Nr 1 (17)

Zagadnienia kluczowe: skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, zapis na sąd polubowny,

id:50176

Radosław Poprawski

Związanie osób trzecich zapisem na sąd polubowny na przykładzie prawa niemieckiego

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, Nr 4 (24)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny, postępowanie przed sądem polubownym,

id:50259

Andrzej Torbus

Ochrona konsumenta jako strony zapisu na zagraniczny sąd polubowny

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 2 (6)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny,

id:50067

Andrzej Torbus

Sądownictwo polubowne w systemie postępowania cywilnego (wybrane zagadnienia)

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 2 (2)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50013

Karol Weitz

Następstwo prawne a związanie zapisem na sąd polubowny

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 4 (16)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny,

id:50162

Ewelina Wętrys

Skuteczność zapisu na sąd polubowny spółki zależnej wobec spółki dominującej

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 3 (11)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny,

id:50117

Piotr Wiliński

Emergence of Lis Pendens Arbitralis in Europe

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 3 (15)

Zagadnienia kluczowe: właściwość sądu polubownego, zapis na sąd polubowny, postępowanie przed sądem polubownym,

id:50153

Piotr Wiliński

Skuteczność umowy o arbitraż

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 4 (12)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny, zdatność arbitrażowa sporu,

id:50124

Andrzej W. Wiśniewski

Arbitraż a sąd państwowy: zakres kompetencji orzeczniczej

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 4 (4)

Zagadnienia kluczowe: wyrok sądu polubownego, zapis na sąd polubowny,

id:50043

Rafał Wojciechowski

Przepisy austriackiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 3 (7)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50080

Rafał Wojciechowski

Przepisy francuskiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 4 (8)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50090

Rafał Wojciechowski

Przepisy hiszpańskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 3 (3)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50027

Rafał Wojciechowski

Przepisy niemieckiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 2 (2)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne,

id:50015

Maciej Zachariasiewicz

Ameryki bitwa o pozwy zbiorowe w arbitrażu, czyli dramat w 7 aktach

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, Nr 4 (24)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny, postępowanie przed sądem polubownym,

id:50261

Maciej Zachariasiewicz, Jacek Zrałek

Czy umowa arbitrażowa rozciąga się na podmioty powiązane ze spółką będącą stroną tej umowy?

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 2 (6)

Zagadnienia kluczowe: właściwość sądu polubownego, zapis na sąd polubowny,

id:50073

Jacek Zrałek

Glosa do wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej z 24.4.2006 r.

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 3 (7)

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny,

id:50079

do góry