english

zastrzeżenia


Portal arbitraz.laszczuk.pl jest własnością Łaszczuk i Wspólnicy sp.j.

Jeżeli inaczej nie stwierdzono, materiały udostępniane w niniejszym portalu są chronione prawem autorskim lub innymi prawami. Ich wykorzystanie w całości lub w części bez upoważnienia może stanowić naruszenie prawa autorskiego lub innych praw przysługujących Łaszczuk i Wspólnicy sp.k. Korzystanie z chronionych prawem autorskim lub innymi prawami materiałów udostępnionych na portalu arbitraz.laszczuk.pl bądź dokonywanie oraz korzystanie z opracowań takich materiałów wymaga zgody Łaszczuk i Wspólnicy sp.j. W razie wątpliwości co do możliwości korzystania z materiałów udostępnionych na portalu arbitraz.laszczuk.pl prosimy o kontakt na agnieszka.kocon@laszczuk.pl. W przypadku wykorzystania materiałów w ramach przewidzianego prawem dozwolonego użytku, należy wyraźnie wskazać Łaszczuk i Wspólnicy sp.j. jako uprawnionego oraz stronę arbitraz.laszczuk.pl jako źródło.

Charakter informacji

Materiały zostały udostępniane na niniejszej stronie internetowej w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna lub oficjalne źródło prawa. Dokładamy starań, aby były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy. Osoby zainteresowane otrzymaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy sp.k.

Inne strony

Niniejsza strona może być w celach informacyjnych połączona z innymi stronami internetowymi. Nie oznacza to, aby Łaszczuk i Wspólnicy sp.k. zajmowała stanowisko co do zawartości takich stron lub ponosiła za nią odpowiedzialność ani też aby podmioty zarządzające takimi stronami zajmowały stanowisko lub ponosiły odpowiedzialność co do zawartości niniejszej strony.

do góry